Food and Beverage Blog

Τι σημαίνει Fair Trade Coffee

fairtrade-hwader-image


Ο όρος Fair Trade είναι ένα κίνημα που προωθεί τη δίκαιη αμοιβή και τη δεοντολογική μεταχείριση των ομάδων παραγωγών στις αναπτυσσόμενες χώρες όταν εξάγουν τα προϊόντα τους στον ανεπτυγμένο κόσμο. 

Ρυθμίζεται από ένα σύνολο προτύπων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από μη κερδοσκοπικούς, τρίτους οργανισμούς δίκαιου εμπορίου που χορηγούν πιστοποιήσεις σε εταιρείες που συμμορφώνονται με τις 10 αρχές του θεμιτού εμπορίου.

Τι προσφέρει το Fair Trade στους παραγωγούς;

Μακροχρόνιες δεσμεύσεις  

Μια πραγματική εταιρεία θα δεσμευτεί να συνεργαστεί με τον ίδιο παραγωγό για τουλάχιστον 3 χρόνια. Μια πραγματική αλλαγή στον τρόπο παραγωγής, απαιτεί χρόνο, έτσι οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες δίνουν στους αγρότες την ευκαιρία να βελτιώσουν τις μεθόδους τους υπό την καθοδήγηση του διανομέα τους. Οι παραγωγοί που πωλούν τα αγαθά τους σε μια εταιρεία δίκαιου εμπορίου πληρώνονται καλύτερα και δεσμεύονται να παρέχουν βιώσιμους μισθούς στους εργάτες τους για την εργασία τους, επιμορφώνονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποχρεώνονται να εξασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας στο προσωπικό της παραγωγής.

Νέες αγορές

Με την πώληση των προϊόντων τους στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη και την Αυστραλία οι παραγωγοί μπορούν να πάρουν μια καλύτερη τιμή επειδή η ζήτηση είναι υψηλότερη σε αυτές τις αγορές από ό,τι στο τοπικό επίπεδο.

Εξάλειψη μεσαζόντων

Οι διανομείς συνεργάζονται απευθείας με τους παραγωγούς. Στο πλαίσιο του καφέ, αυτό σημαίνει ότι οι αγοραστές χλωρού καφέ (δηλαδή του καρπού προτού ψηθεί) ταξιδεύουν στον αναπτυσσόμενο κόσμο και συναντιούνται απευθείας με τους αγρότες για να δημιουργήσουν εμπορικές σχέσεις βασισμένες στην εμπιστοσύνη.

Οι 10 Αρχές του Fair Trade

 1. Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στον αναπτυσσόμενο κόσμο.
 2. Επιβολή διαφάνειας στην επικοινωνία και ανάληψη ευθύνης στις ενέργειες
 3. Επικέντρωση στη βελτίωση της ζωής των παραγωγών μέσω μακροπρόθεσμων συμφωνιών και άτοκων ταμειακών προκαταβολών.
 4. Πληρωμή δίκαιου αντιτίμου στις ομάδες παραγωγών άμεσα και στο ποσό που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως και από τα δύο μέρη.
 5. Απαγόρευση της παιδικής και της καταναγκαστικής εργασίας.
 6. Απαγόρευση διακρίσεων βάσει φυλής, κάστας, εθνικότητας, θρησκείας, αναπηρίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων ή ηλικίας.
 7. Διαφύλαξη ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας.
 8. Προώθηση της ανεξαρτητοποίησης των ομάδων παραγωγών ενθαρρύνοντάς τους να βελτιώσουν τις εσωτερικές τους δεξιότητες εμπορικής διαχείρισης και απόκτησης πρόσβασης σε νέες αγορές.
 9. Προώθηση του θεμιτού εμπορίου ευαισθητοποιώντας τις αναπτυγμένες κοινωνίες στην ιδέα πως το θεμιτό εμπόριο μπορεί να αλλάξει τις ζωές των εργατών στις αναπτυσσόμενες χώρες.
 10. Σεβασμός στο περιβάλλον με τη χρήση βιώσιμων μεθόδων παραγωγής.

Fair-Trade-Principles

Πιστοποιήσεις Fair Trade

Οι εταιρείες που θέλουν να φέρουν το λογότυπο πιστοποίησης Fair Trade, πρέπει να πληρούν τα πρότυπα που καθορίζονται από τους αρμόδιους οργανισμούς. Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση και να καταβάλουν τέλη συμμετοχής σε ενώσεις fair trade. 

Προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η πιστοποίηση, οι εταιρείες, ολοκληρώνουν μια ετήσια αξιολόγηση που περιλαμβάνει πληροφορίες όπως για παράδειγμα, πόσες φορές έχει επισκεφθεί ο έμπορος τον κάθε παραγωγό για να διασφαλίσει ότι οι συνθήκες εργασίας παραμένουν οι ίδιες

Οι αξιολογήσεις από ανταγωνιστικές εταιρείες, είναι επίσης συχνές στη διαδικασία πιστοποίησης, πράγμα που σημαίνει ότι οι ανταγωνιστές θα αξιολογήσουν ο ένας τον άλλον και θα αναφέρουν στον οργανισμό τους αν κάτι δεν πάει καλά. 

fair-trade-coffee-selections

Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και μπορεί κανείς να εμπιστευτεί ότι μια εταιρεία με πιστοποίηση fair trade, τηρεί και τις 10 αρχές του θεμιτού εμπορίου.

Μόλις πιστοποιηθούν, μπορούν να τοποθετήσουν ένα λογότυπο Fair Trade Certified ™ στη συσκευασία τους.


Οργανισμοί πιστοποίησης Fair Trade

 Fairtrade International

 FLOCERT

 Fair Trade Federation

 World Fair Trade Organization


Γιατί σχετίστηκε το Fair Trade με τον καφέ;

 • Ο καλύτερος καφές στον κόσμο μεγαλώνει σε ένα συγκεκριμένο κλίμα που μπορεί να βρεθεί σε περιοχές κοντά στον ισημερινό. Δυστυχώς, πολλές από τις χώρες όπου υπάρχει αυτό το κλίμα αντιμετωπίζουν οικονομική δυσπραγία.
 • Ο καφές είναι το εμπόρευμα με τον υψηλότερο όγκο εξαγωγών στον ανεπτυγμένο κόσμο. Η υψηλή ζήτηση για καφέ δημιουργεί την ευκαιρία για τους αγρότες στις αναπτυσσόμενες χώρες να εξάγουν το προϊόν τους. 


Όταν μια εταιρεία  επιλέγει να αγοράσει μάρκες καφέ με πιστοποίηση δικαίου εμπορίου, επιλέγει να υποστηρίξει την δίκαια μεταχείριση για τους παραγωγούς καφέ, τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές και την περιβαλλοντική ευθύνη. 

Η αγορά αυτού του καφέ  επιτρέπει στις κοινότητες να γίνουν αυτάρκεις καθώς χρησιμοποιούν τα κέρδη τους για να συμβάλουν στην τοπική εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη.

Νεότερη Παλαιότερη

Προωθούμενο μήνυμα